Algemene vergunnigsregels HSV-VVM

 • Op onze wateren geldt 100% catch & release/no kill, dus alle vis dient direct en onbeschadigd te worden terug gezet in hetzelfde water.
 • Gebruik van leefnet, bewaarzak of ander bewaarmiddel voor vis is verboden.
 • Landelijke derde hengelvergunning is niet geldig (m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen), VVM heeft een aparte derde ‘hengelvergunning’.
 • Let goed op de specifieke (nachtvis)bepalingen op de kaartjes en visplanner.
  Voor de gele zone is een aparte ‘nachtvisvergunning’ nodig.
  Landelijke nachtvissticker is niet geldig op VVM water, m.u.v. de Grensmaas stroomafwaarts stuw Borgharen.
  Schuilmiddel om te nachtvissen is groen, bruin of camouflagekleur.
  Nachtvissen vanuit een boot op de Maas en het Grindgat Oost-Maarland hele jaar toegestaan.
  Grindgat Oost-Maarland, minimale afstand van de boot tot de oever moet 25 meter bedragen.           
 • Het is toegestaan om 10 dode aasvissen voor handen te hebben mits aantoonbaar niet gevangen in VVM water.
 • De sportvisser dient zich te houden aan de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de Gezamenlijke lijst van Nederlandse Viswateren en aanvullingen en de visplanner, aangevuld met het reglement van VVM.
 • De sportvisser is persoonlijk aansprakelijk voor zijn handelingen.
 • Men is verplicht de VISpas en bijbehorende Lijst(en) van VISwateren en vergunningen direct ter inzage af te geven aan controleurs van de hengelsportvereniging en/of federatie, de politie of andere opsporingsambtenaren.
 • Viswedstrijden zijn enkel toegestaan na schriftelijk verkregen toestemming van VVM.
 • U wordt geacht zodanig te vissen dat u andere vissers niet hindert en meer dan 1 visplek in beslag neemt. We verwachten goed vissersmanschap van u.
 • Open vuur en barbecue niet toegestaan.
 • Zorg voor een afvalvrije visplek.
 • Houdt rekening met mens, dier en omgeving.

Indien men één van deze punten van het reglement overtreedt, wordt men geacht zonder vergunning te vissen (art 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding(en) kan de (jeugd) Vispas door verenigingscontroleurs en opsporingsambtenaren worden ingenomen.

De vispas en alle andere vergunningen en documenten blijven altijd eigendom van VVM.