La truite

De besturen van HSV Visstandverbetering Maas en HSV La Truite, respectievelijk huurders van de visrechten en looprechten van de Nederlandse Voer tot aan uitmonding van de Maas, verlenen de houder van de “Vergunning La Truite” toestemming om te vissen op het daartoe bestemde water.

Reglement:

1. Met uitzondering van maatse forel dient elke gevangen vis onmiddellijk terug te worden gezet.
2. Het gebruik van gekleurde maden is niet toegestaan.
3. Er wordt met 1 hengel per vergunninghouder gevist.
4. Verplichte vangstregistratie op de daartoe bedoelde formulieren
5. De houder moet de vergunning samen met een legitimatie kunnen tonen aan bevoegde controleurs of instanties.
6. Viswedstrijden zijn enkel toegstaan met schriftelijke toestemming VVM en La Truite.
7. Open vuur en barbecue niet toegstaan
8. Houdt rekening met mens, dier en omgeving
9. De houder van de vergunning is en blijft persoonlijk aansprakelijk voor zijn of haar handelingen.

Indien men één van deze punten van het reglement overtreedt, wordt men geacht zonder vergunning te vissen (art 21 Visserijwet). Bij geconstateerde overtreding(en) kan de vergunning door verenigingscontroleurs, opsporingsambtenaren of bestuur worden ingenomen.
De vergunning en alle andere vergunningen en documenten blijven altijd eigendom van VVM en La Truite.