Bijlage vergunning, regels en visgebieden

De wateren waar VVM het visrecht heeft, zijn eigendom van verschillende eigenaren, evenals de gebieden die grenzen aan de wateren waar VVM het visrecht heeft. VVM respecteert de regels die contractueel zijn afgesproken met de diverse partijen. Dit zorgt voor een wirwar aan regels, immers iedere eigenaar die visrecht aan ons verhuurt, stelt andere eisen.

Voor het visjaar 2021 is er een boekje ontwikkeld, waarin alle visgebieden en bijbehorende regels zijn ingetekend. Dit om een zo duidelijk mogelijk overzicht te geven.

Het boekje zit standaard bij de VVM vergunning.

Of via deze pagina als PDF te downloaden:

Lidmaatschap – Visstandverbetering Maas (hsv-vvm.nl)