Aparte nachtvisvergunning

 Alle Aparte Nachtvisvergunning aanvragen van 2022 zijn in behandeling genomen en vergeven! 
 
Het VVM bestuur heeft door onderhandelingen vanaf 2021 extra nachtviszones beschikbaar. Deze aparte nachtviszones zijn enkel te bevissen met een nachtvisvergunning dat is aangegeven in het boekje “bijlage vergunningen regels en visgebieden” middels doorgetrokken gele lijn. Deze aparte nachtvisvergunning is een pilot project welke zich richt op nachtvissen in kwetsbare natuurgebieden. De oplage is beperkt. Bij het niet inachtnemen van de regels wordt deze vergunning ingenomen en komt u niet meer in aanmerking voor deze vergunning.
 
De prijs voor deze aparte nachtvisvergunning is €50,-, welke na toekenning van de vergunning voldaan dient te worden. Deze betaalinformatie verkrijgt u van ons eind januari als u tijdig bij de inschrijving bent.

In het VVM boekje “bijlage regels en visgebieden” staan de nachtvisgebieden waarvoor de aparte nachtvisvergunning nodig is, met een gele lijn aangeduid.